D��REKS��YON KILIFI / D��K����L�� D��REKS��YON KILIFI