D��REKS��YON KILIFI / S��L��KON D��REKS��YON KILIFI